Lich trinh 24h3Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn
Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn
Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn
Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn
Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới”
Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới”
Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới”
Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới”
Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường
Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường
Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường
Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường
Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề
Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề
Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề
Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề
Tham gia Sân chơi Anh ngữ
Tham gia Sân chơi Anh ngữ
Tham gia Sân chơi Anh ngữ
Tham gia Sân chơi Anh ngữ
Sôi động Gala “TDT Kết nối”
Sôi động Gala “TDT Kết nối”
Sôi động Gala “TDT Kết nối”
Sôi động Gala “TDT Kết nối”
Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn
Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn
Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn
Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn
Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường
Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường
Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường
Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường
Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU
Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU
Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU
Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU
Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn Lễ đón sinh viên tập sự trước tượng đài Bác Tôn Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới” Bùng cháy lửa trại “Chào người bạn mới” Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường Sinh hoạt tại “Ký túc xá 5 sao” của Trường Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề Trải nghiệm thực tế 34 ngành nghề Tham gia Sân chơi Anh ngữ Tham gia Sân chơi Anh ngữ Sôi động Gala “TDT Kết nối” Sôi động Gala “TDT Kết nối” Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn Rèn luyện thể chất với 13 môn thể thao tự chọn Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường Bùng nổ sức trẻ với các trò chơi Vận động trường Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU  Lễ trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tập sự TDTU

Video

  • HÀNH TRÌNH SV TẬP SỰ KHÓA 1

  • HÀNH TRÌNH SV TẬP SỰ KHÓA 2

  • CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN TẬP SỰ